Ayşegül Karaali
Slovenia

Aisha yemyeşil doğası, zengin tarihi ve farklı kültürü ile bambaşka bir ülke olan Slovenya'yı geziyor. Sadece gezmiyor bir de anlatıyor; oranın tarihini, kültürünü ve bilinmeyen sırlarını. Aisha unutulanın, bilinmeyenin ve görünmeyenin peşinde. Görünen güzelliklerin içinde saklı kalan bilgileri eşeliyor. Gezilerinde şifayı arıyor ve Slovenya’da uygulanan alternatif tedavi yöntemlerini araştırıyor. Unutulmuş halk hikâyelerini yaşlı yerli halktan dinliyor, tarihi onlara soruyor ve ulaştığı tüm bu bilgileri kaynaklar ile karşılaştırıyor. Değişik Sloven festivallerinden yemeklerine kadar ülkenin kültürünü ve yerel hayatı tanıtıyor. Tüm bu deneyimlerini blogunda yazıyor. Aisha, elinde kitabı, sırtında çantası ile Slovenya’yı adeta onu takip edenlerle birlikte geziyor.

FAIRYTALE PATH IN SLOVENIA

IŠKI VINTGAR – IŠKA GORGE – Partisan Hospital Krvavice

on
20/02/2020

Iška or Krvavice is the first real, external partisan hospital in the region, which was established on May 20, 1942, in Iška Vintgar. The carefully chosen site, with its water approach, was built by an experienced partisan paramedic, France Berce, who was also its manager and, at the same time, its sole health care provider, doctors Marjan Južnič and Dušan Mravljak.

The hospital operated in a group of wooden huts at the foot of cliffs on steep wooded slopes west of the Vintgar Gorge, southwest of the guesthouse in Iski Vintgar. In an Italian offensive in July 1942, the enemy discovered and burned it, and the wounded personnel retreated a few kilometer away in time to set up a new barracks.

Three barracks (kitchen, hospital room) were rebuilt several times after the war (1952).

Partisan sanitation has lived its own turbulent lives, even outside hospital stations.

In the combat units of the National Liberation Army and Partizan detachments, he provided the help of war surgeons with his best operators at the time.

Three barracks (kitchen, hospital room) were rebuilt several times after the war (1952).

Approximately 11,000 wounded and sick were treated in approximately one hundred Slovenian partisan hospitals during the National Liberation War.

During this period, they had the basic technologies and preparations to perform important medical operations and they were able to provide emergency assistance in their operations.

Today, it continues to exist as a wonderful walking path in Iška Valley for those who want to see and feel the traces of the past. There are partisan huts that you can reach by following the red marks on the trees on a path that takes about an hour.

 

IŠKI VINTGAR – IŠKA VADİSİ – Partizan Hastanesi Krvavice

Iška veya Krvavice, 20 Mayıs 1942’de Iška Vintgar’dabu topraklarda kurulan ilk partizan hastanesidir. Suya yakın olması nedeniyle elverişli olan bu yer özen ile seçilmiştir.

Deneyimli partizan paramedik Fransa Berce ve aynı zamanda sağlık kuruluşunun başında olan doktorlar Marjan Južnič ve Dušan Mravljak tarafından inşa edilmiştir.

Hastane, Iski Vintgar’daki konukevinin güneybatısında, Vintgar Boğazı’nın batısındaki dik ağaçlık yamaçlarda, kayalıkların eteklerinde bir grup ahşap kulübe işletiliyordu. Temmuz 1942’deki bir İtalyan saldırısında, düşman onu keşfetti ve yaktı. Yaralı personel yeni bir kışla kurmak için zamanında birkaç kilometre geri çekildi.

Savaştan sonra (1952) üç baraka (mutfak, hastane odası) birkaç kez yeniden inşa edildi.

Partizan sanitasyonu, hastane karakollarının dışında bile kendi çalkantılı yaşamlarını yaşamış.

Ulusal Kurtuluş Ordusu ve Partizan müfrezelerinin muharebe birimlerinde o zamanlar en iyi operatörleriyle savaş cerrahileri yardımlarını sağlamış.

Savaştan sonra (1952) üç baraka (mutfak, hastane odası) birkaç kez yeniden inşa edildi.

Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında yaklaşık yüz Sloven partizan hastanesinde yaklaşık 11.000 yaralı ve hasta tedavi edildi.

Bu dönemde önemli tıbbi operasyonları gerçekleştirmek için temel teknolojilere ve hazırlıklara sahiptiler ve operasyonlarında acil yardım sağlayabildiler.

Bugün ise geçmişin izlerini görmek ve hissetmek isteyenler için Iška Vadisi’nde yer alan muhteşem bir yürüyüş yolu olarak varlığını sürdüyor. Yaklaşık bir saat süren bir patika üzerinde ağaçların üzerindeki kırmızı işaretleri takip ederek ulaşabileceğiniz partizan kulübüleri bulunmakta.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGS
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT