ümraniye escort ümraniye escort ümraniye escort
Ayşegül Karaali
Slovenia

Aisha yemyeşil doğası, zengin tarihi ve farklı kültürü ile bambaşka bir ülke olan Slovenya'yı geziyor. Sadece gezmiyor bir de anlatıyor; oranın tarihini, kültürünü ve bilinmeyen sırlarını. Aisha unutulanın, bilinmeyenin ve görünmeyenin peşinde. Görünen güzelliklerin içinde saklı kalan bilgileri eşeliyor. Gezilerinde şifayı arıyor ve Slovenya’da uygulanan alternatif tedavi yöntemlerini araştırıyor. Unutulmuş halk hikâyelerini yaşlı yerli halktan dinliyor, tarihi onlara soruyor ve ulaştığı tüm bu bilgileri kaynaklar ile karşılaştırıyor. Değişik Sloven festivallerinden yemeklerine kadar ülkenin kültürünü ve yerel hayatı tanıtıyor. Tüm bu deneyimlerini blogunda yazıyor. Aisha, elinde kitabı, sırtında çantası ile Slovenya’yı adeta onu takip edenlerle birlikte geziyor.

ümraniye escort
FAIRYTALE PATH IN SLOVENIA

A FAİRY TALE COUNTRY SLOVENİA

on
07/06/2019

Slovenia is a country with interesting legends, myths, and fairy tales. Their cultural values are strong. The legends taught in schools are an important practice to ensure that this tradition is carried on and that tales are not forgotten. Today there are still urban legends in this country.

I would like to briefly talk about this country.

Slovenia, or the Republic of Slovenia with its official name, is located in the south of Central Europe. Slovenia was part of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia. It gained its independence in 1991 and joined the European Union in 2004. It is the first country to join the European Union from the Republic of Yugoslavia.

Most of the country is covered by the Slovenian Alps, and in the eastern part, there are extensions of the Great Hungarian Plain. The most important rivers in Slovenia are Sava and Drava. The plains in the central and eastern parts of the country are irrigated by these two streams.

Slovenia is another land with its magnificent nature and beautiful people.

Let’s go into these tales now!

  • I’m going to start with the most famous and, I think, the important one is ”Dragon’s Legend.”The capital city Ljubljana is quite well known for its symbol dragon. You can see it on car registration plates and buildings and it stands majestically on the Dragon Bridge. It is also present in various heraldic signs. The city flag brandishes the dragon as well.
  • Legend has it that the city was founded by the Greek mythological hero Jason, who had stolen the Golden Fleece from King Aetes and fled with his friends on a ship called Argo across the Black Sea and up the Danube, Sava and Ljubljanica rivers.
  • Since there was not enough water, the Argonauts disassembled their ship and carried it on their shoulders to the Adriatic coast, where they continued their journey back to Greece. 

  • But on their way through the Ljubljana Marshes, they stumbled upon a dragon, which Jason fought and killed. Today a dragon adorns the City of Ljubljana’s coat of arms.
  • According to the local legend, when a virgin crosses the bridge, the dragons will wag their tails. Some local people have nicknamed this structure “mother-in-law” because of its fiery nature.

 

 

 

BİR PERİ MASALI ÜLKESİ SLOVENYA

 

Slovenya, ilginç efsane, mit ve masallarla dolu bir ülkedir. Masalların kültürlerindeki önemi yüksektir. Okullarda öğretilen efsaneler, bu geleneğin devam etmesini ve masalların unutulmamasını sağlamak için önemli bir uygulamadır. Bugün bu ülkede hala yaşayan şehir efsaneleri var.

Sizlere bu ülkeden kısaca bahsetmek isterim.

Slovenya veya resmi adıyla Slovenya Cumhuriyeti, Orta Avrupa’nın güneyinde yer almaktadır. Slovenya, eski Sosyalist Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’nin bir parçasıydı. 1991’de bağımsızlığını kazandı ve 2004’te Avrupa Birliği’ne katıldı. Yugoslavya Cumhuriyeti’nden Avrupa Birliği’ne katılan ilk ülke.

Ülkenin çoğu Sloven Alpleri ile kaplı ve doğu kısmında Büyük Macaristan Ovası’nın uzantıları var. Slovenya’daki en önemli nehirler Sava ve Drava’dır. Ülkenin orta ve doğu kesimlerindeki ovalar bu iki akarsular tarafından sulanmaktadır.

Slovenya, muhteşem doğası ve güzel insanları ile başka bir ülkedir.

Şimdi gelelim bu hikayelere!

En ünlüsü ile başlayacağım ve bence, en önemlisi ”Dragon Efsanesi.”

  • Başkent Ljubljana, sembol ejderhasıyla tanınır. Araba kayıt plakalarında, binalarda görebilirsiniz ve görkemli bir şekilde Dragon Köprüsü üzerinde duruyor. Ayrıca çeşitli hanedan işaretlerinde de mevcuttur. Şehir bayrağı da ejderhayı simgeler.
  • Efsaneye göre, şehir, Altın Poları Aetes’ten çalan ve arkadaşları ile yolculuk yaptığı Argo adlı bir gemi ile Karadeniz ve Tuna Nehri üzerinden geçerek, Sava ve Ljubljanica nehirlerine doğru kaçan Yunan mitolojik kahramanı Jason tarafından kurulmuş.
  • Yolculuk sırasında yeterince su olmadığı için Argaonlar, gemilerini söküp omuzlarına alarak Adriyatik kıyısına taşımış ve Yunanistan’a geri dönerek yolculuklarına devam etmişler.
  • Fakat Ljubljana Bataklıkları’ndan geçerken bir ejderhaya rastlamışlar. Jason ejderha ile savaşmış ve onu öldürmüş.
  • Yerel efsaneye göre, bir bakire köprüyü geçtiğinde, ejderhalar kuyruklarını sallıyor. Yerel halk, ateşli yapısı nedeniyle bu yapıya “kayınvalide” adını verdi.

Bugün bir ejderha Lübyana’nın armasını süslüyor.

 

 

 

 

 

 

 

TAGS
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT

ümraniye escort ümraniye escort ümraniye escort ümraniye escort